Poliamid (Ertalon, Tarnamid)

Poliamid (Ertalon, Tarnamid)

POLIAMID WYTŁACZANY PA6-E

Pół krystaliczny, niemodyfikowany polimer, który jest bardzo termoplastyczny to poliamid wytłaczany PA6-E (poliamid ekstrudowany PA6). Bardzo łatwo może być obrabiany mechanicznie. Jego cechą charakterystyczną jest idealne połączenie sztywności, odporności na ścieranie i wytrzymałości, co decyduje o jego szerokim zastosowaniu w przemyśle, szczególnie w transporcie.

Gęstość- 1,14 g/cm³
Współczynnik tarcia (tworzywo/stal): 0,4-0,6
Twardość Shorea (skala D):  75
Ścieralność na stali hartowanej i szlifowanej: 0,24 μ/km
Temperatura topnienia (DIN 53736):  220°C
Temperatura pracy (długi okres): 90°C
Temperatura pracy (krótki okres): 160°C
Minimalna użytkowa temperatura pracy: - 30°C
Wytrzymałość dielektryczna (DIN53482):  20 kV/mm
Palność ( wg. UL94) - HB
Chłonność wilgoci do nasycenia w temp 23°C (DIN53715):  2,5%
Absorpcja wody do nasycenia (DIN53495):  9%


Właściwości poliamidu PA6-E:

 • duża twardość,wytrzymałość chemiczna, sztywność i trwałość;
 • bardzo dobra obróbka wiórowa, możliwe jest również spawanie oraz klejenie poliamidu;
 • wysoka odporność cieplna ( od – 60C do +150 C);
 • bardzo wysoka odporność na zużycie cierne oraz dobre wyniki pracy w warunkach tarcia suchego;
 • bardzo dobra udarność;
 • wysoka zdolność tłumienia drgań;
 • niska rozszerzalność cieplna;
 • wysoka wytrzymałość zmęczeniowa;
 • dobre właściwości ślizgowe w połączeniu ze stalą i POM;
 • wytwarza efekt Slip-Stick i z tego powodu nie jest zalecany do wykonaniadwóch części współpracujących ze sobą ciernie;
 • UWAGA:wysoka chłonność wody co może spowodować niską stabilność wymiarową w niektórych środowiskach

Przykładowe zastosowanie poliamidu PA6-E:

Mnogość zastosowań tego tworzywa sztucznego pozwala robić z niego koła zębate, rolki transporterów, krzywki, tuleje i łożyska ślizgowe, rolki transporterów, prowadnice, listwy ślizgowe, koła pasowe, tuleje dystansowe, krążki napinające, izolatory, ślimaki transpotrowe, zawory, elementy sprzęgieł.

Dostępne rozmiary Poliamidu PA6-E

 • Pręty średnica 6-310 mm
 • Płyty grubość 1-100 mm
 • Tuleje średnica zew.25-260 mm

 

POLIAMID ODLEWANY PA6-G

Tworzywem sztucznym wytwarzanym metodą bezpośredniej polimeryzacji w formach odlewniczych jest poliamid odlewany PA6-G. Od poliamidu wytłaczanego PA6-E, poliamid odlewany PA6-G odróżnia się wyższą wytrzymałością na rozciąganie i ciśnienie, wyższą sztywnością i twardością oraz ulepszoną odpornością na ścieranie i zużycie.

Gęstość- 1,15 g/cm³
Współczynnik tarcia (tworzywo/stal): 0,4
Twardość Shorea (skala D):  85
Ścieralność na stali hartowanej i szlifowanej: 0,18 μ/km
Temperatura topnienia (DIN 53736):  220°C
Temperatura pracy (długi okres): 105°C
Temperatura pracy (krótki okres): 170°C
Minimalna użytkowa temperatura pracy: - 40°C
Wytrzymałość dielektryczna (DIN53482):  >20 kV/mm
Palność ( wg. UL94) - HB
Chłonność wilgoci do nasycenia w temp 23°C (DIN53715):  1,7%
Absorpcja wody do nasycenia (DIN53495):  5,5%

 


Właściwości poliamidu odlewanego PA6-G:

 • duża sztywność, twardość i udarność ( wyższa od PA6-E)
 • bardzo dobra odporność na ścieranie
 • duża zdolność tłumienia drgań
 • lepsze od PA6 właściwości ślizgowe
 • UWAGA:wysoka chłonność wody co może spowodować niską stabilność wymiarową w niektórych środowiskach
 • dobra wytrzymałość zmęczeniowa
 • dobre właściwości ślizgowe w połączeniu ze stalą i POM

Przykładowe zastosowanie poliamidu PA6-G:

Tworzywo to wykorzystuje się jako materiał z którego robi się zębatki i koła łańcuchowe, rolki toczne, tuleje dystansowe, listwy, płytki ślizgowe, prowadnice

Dostępne rozmiary Poliamidu PA6-G

 • Pręty średnica 10-2000 mm
 • Płyty grubość 8-150 mm
 • Tuleje średnica zew.50-1000 mm 

 

POLIAMID PA6-G Z DODATKIEM ŚRODKA SMARNEGO

Do typowego poliamidu dodać można środki smarne, które znacznie zmieniają właściwości danego tworzywa sztucznego. Poliamid PA6-G + smar/olej (kolor zielony, czerwony, żółty ,szary), to zupełnie nowe tworzywo i zupełnie inny produkt.

Dodatek środka smarnego do poliamidu powoduje obniżenie współczynnika tarcia oraz znacząco zwiększa odporność na ścieranie (10 -krotnie), jak również znacznie podwyższa poziom dopuszczalnych prędkości roboczych. Elementy ruchome wykonane z tego tworzywa nie wymagają dodatkowego smarowania.

Gęstość- 1,14 g/cm³
Współczynnik tarcia (tworzywo/stal): 0,13- 0,14
Twardość Shorea (skala D):  80
Ścieralność na stali hartowanej i szlifowanej:  <0,1  μ/km
Temperatura topnienia (DIN 53736):  220°C
Temperatura pracy (długi okres): 130°C
Temperatura pracy (krótki okres): 150°C
Minimalna użytkowa temperatura pracy: - 40°C
Palność ( wg. UL94) - HB
Chłonność wilgoci do nasycenia w temp 23°C (DIN53715):  0,5 -1,0%
Absorpcja wody do nasycenia (DIN53495):  4%

 

Dostępne rozmiary Poliamidu PA6-G z olejem/smarem

 • Pręty średnica 50-1000 mm
 • Płyty grubość 8-150 mm
 • Tuleje średnica zew.50 -1000 mm

 

POLIAMID PA6-G MoS2

Dodanie dwusiarczku molibdenu do poliamidu poprawia jego właściwości ślizgowe oraz podwyższa jego odporność na ścieranie w stosunku do poliamidu naturalnego. Co ważne, dodatek ten nie obniża wytrzymałości zmęczeniowej i udarności. Wzbogacony poliamid ma również nieco mniejszą absorpcję wilgoci, podwyższoną odporność na promieniowanie UV i wyższy stopień krystalizacji. Przez to jest twardszy i ma nieco większy moduł elastyczności.

Gęstość- 1,14 g/cm³
Współczynnik tarcia (tworzywo/stal): 0,3-0,35
Twardość Shorea (skala D):  80
Ścieralność na stali hartowanej i szlifowanej: 0,35 μ/km
Temperatura topnienia (DIN 53736):  220°C
Temperatura pracy (długi okres): 120°C
Temperatura pracy (krótki okres): 160°C
Minimalna użytkowa temperatura pracy: - 30°C
Wytrzymałość dielektryczna (DIN53482):  > 12 kV/mm
Palność ( wg. UL94) - HB
Chłonność wilgoci do nasycenia w temp 23°C (DIN53715):  0,8-1,4%
Absorpcja wody do nasycenia (DIN53495):  6-7%

 


Dostępne rozmiary Poliamidu PA6-G MoS2

 • Pręty średnica 10-2000 mm
 • Płyty grubość 8-150 mm
 • Tuleje średnica zew.50-1000 mm

 

POLIAMID PA 6.6.

Pół krystaliczny, niemodyfikowany polimer najczęściej o mlecznobiałym zabarwieniu to poliamid PA 6.6. Tworzywo sztuczne, PA6.6. jest wyjątkowo odporne chemicznie na działanie wielu różnorodnych substancji chemicznych a także związków powodujących korozję. Ma również wyjątkowe właściwości wytrzymałościowe w szerokim zakresie temperatur.

Gęstość- 1,15 g/cm³
Współczynnik tarcia (tworzywo/stal): 0,2-0,35
Twardość Shorea (skala D):  80
Ścieralność na stali hartowanej i szlifowanej: 0,90 μ/km
Temperatura topnienia (DIN 53736):  255°C
Temperatura pracy (długi okres): 95°C
Temperatura pracy (krótki okres): 170°C
Minimalna użytkowa temperatura pracy: - 30°C
Wytrzymałość dielektryczna (DIN53482):  30 kV/mm
Palność ( wg. UL94) - HB
Chłonność wilgoci do nasycenia w temp 23°C (DIN53715):  2,5%

Absorpcja wody do nasycenia (DIN53495):  8%

 

Właściwości poliamidu PA6.6:

 • najwyższa sztywność, twardość i odporność na pełzanie wśród niemodyfikowanych poliamidów.
 • niższa absorpcja wilgoci niż w przypadku PA6
 • bardzo dobre właściwości ślizgowe
 • możliwość kontaktu z żywnością
 • wysoka odporność na zużycie cierne, dobra poraca w warunkach tarcia suchego
 • wysoka odpornośc na działanie olejów, tłuszczów
 • słaba odporność na działanie stężonych kwasów
 • niższa udarność oraz niższa zdolność tłumienia drgań ( niższe niż w przypadku PA6 i PA12)
 • bardzo dobra podatnośc na wszelkie metody obróbki wiórowej

Przykładowe zastosowanie poliamidu PA6.6:
Ten typ poliamidu znajduje szerokie zastosowanie jako mocno obciążone mechanicznie i termicznie części maszyn, pojazdów i urządzeń.

POLIAMID PA 12

Wyjątkowo udarny w niskich temperaturach poliamid PA 12 to pół krystaliczny, niemodyfikowany polimer termoplastycznym.

 
Gęstość- 1,03 g/cm³
Twardość Shorea (skala D):  70
Ścieralność na stali hartowanej i szlifowanej: 0,90 μ/km
Temperatura topnienia (DIN 53736):  170°C
Temperatura pracy (krótki okres): 150°C
Minimalna użytkowa temperatura pracy: - 40°C
Chłonność wilgoci do nasycenia w temp 23°C (DIN53715):  2,5%

 

Właściwości poliamidu PA12 :

 • najniższa wśród poliamidów gęstość
 • niższa niż u poliamidów PA6 i PA 6.6. absorpcja wilgoci
 • bardzo dobra stabilność wymiarowa
 • bardzo dobre właściwośći dielektryczne
 • bardzo wysoka udarność
 • dobra odporność chemiczna na działanie paliw, tłuszczów,olejów,płynów hydraulicznych ( lepsza niż w przypadku PA 6 i PA 6.6.)
 • dobre właściwości tłumienia hałasu i drgań

Przykładowe zastosowanie poliamidu PA12:

Cichobieżne łożyska ślizgowe i rolki, tłumiące i uszczelniające elementy w budowie pojazdów, elementy łożysk i przekładni niewymagających konserwacji.

 

Najczęsciej spotykane nazwy handlowe Poliamidu to: Ertalon, Tarnamid, Boramid, Nylon, Nylatron.