Tekstolit

Tekstolit

Tekstolit (popularnie Bakelit, Rezotex) - Wysokociśnieniowy laminat, który jest zbrojony tkaniną bawełnianą to tekstolit TCF (kolor brązowy - materiał bawełniano - fenolowy). Jest to wyjątkowo powszechny materiał konstrukcyjny o godnej uwagi stabilności wymiarowej przy dużych obciążeniach i w podwyższonych temperaturach.

Najczęsciej występujące na rynku nazwy handlowe tesktolitu: Rezotex, Bakelit,Turbax, Novotex.

Tekstolit oferujemy w postaci płyt i wałków.

Płyty o grubości od 1 do 120mm.

Wałki o średnicach od fi.8 do fi.200.

 


Podstawowe właściwości Tekstolitu:

  •  temperatura pracy ciągłej 120°C;
  • bardzo dobra skrawalność
  • bardzo dobre właściwości mechaniczne i termiczne;
  • niski współczynnik tarcia;
  • właściwości elektro-izolacjne;
  • dobra odporność na chemikalia;
  • duża zdolność tłumienie drgań;
  • mała ścieralność;
  • doskonała samo-smarowność Tekstolitu TCF.