Polipropylen PP

Polipropylen PP

Polipropylen PP (kolor szary) jest sztywny i bardzo odporny chemicznie. To tworzywo sztuczne odporne jest na działanie roztworów soli, alkoholu, tłuszczy, mocnych kwasów i zasad. Wykonywane z tego tworzywa płyty charakteryzuje wysoka twardość i sztywność. Szczególnie łatwo poddaje się obróbce mechanicznej, spawaniu i zgrzewaniu. Może być wykorzystany do tworzenia: zbiorników na chemikalia, ciągów wentylacyjnych, wanien galwanicznych, podkładek pod wykrojniki, pojemników do sterylizacji, osadników do oczyszczalni ścieków, obudów maszyn i urządzeń.

Gęstość- 0,92 g/cm³
Współczynnik tarcia (tworzywo/stal): 0,30
Twardość Shorea (skala D):  70
Ścieralność na stali hartowanej i szlifowanej: 10 μ/km
Temperatura topnienia (DIN 53736):  165°C
Temperatura pracy (długi okres): 100°C
Temperatura pracy (krótki okres): 140°C
Minimalna użytkowa temperatura pracy: 0°C
Wytrzymałość dielektryczna (DIN53482): 80 kV/mm
Palność ( wg. UL94) - HB
Chłonność wilgoci do nasycenia w temp 23°C (DIN53715):  0,03%
Absorpcja wody do nasycenia (DIN53495):  0,1% 
 
 

Właściwości polipropylenu:

  • Bardzo wysoka odporność chemiczna
  • Bardzo dobra podatność na obróbkę
  • Duża sztywność w zakresie wysokich temperatur
  • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
  • Brak absorpcji wilgoci
  • Dobra spawalność
  • Niska gęstość