Polietylen PE 300 (PE-HD): wysoka ciągliwość, odporność chemiczna, mała wytrzymałość, duże zużycie cierne i sztywność.

Gęstość: 1,14 g/cm³
Współczynnik tarcia (tworzywo/stal): 0,95
Twardość Shorea (skala D): 61
Ścieralność na stali hartowanej i szlifowanej: 7,4 µ/km
Temperatura topnienia (DIN 53736): 130°C
Temperatura pracy (długi okres): 100°C
Temperatura pracy (krótki okres): 130°C
Minimalna użytkowa temperatura pracy: -50°C
Wytrzymałość dielektryczna (DIN53482): 100 kV/mm

Palność ( wg. UL94):

HB

Chłonność wilgoci do nasycenia w temperaturze 23°C (DIN53715):

0%

Absorpcja wody do nasycenia (DIN53495):

0,02%

 

Płyty wytłaczane PE 100/300 znajdują głównie zastosowanie jako elementy:

  • Zbiorników na wodę i chemikalia
  • Silosów do materiałów sypkich
  • Oczyszczalni ścieków
  • Kompostowników
  • Wykładzin basenów
  • Wykładzin ścian i sufitów zakładów branży spożywczej 

płyty

grubość od ≠1 do ≠100mm

 

pręty

średnica od ∅10 do ∅500mm

 

 

dostępne kolory:

Naturalny
Czarny