Rodzaje toczenia

Toczenie, czyli jedna z metod obróbki wirowej w przemyśle, polega na przygotowaniu zgodnie z wytycznymi elementów urządzeń oraz maszyn produkcyjnych. Pozwala na tworzenie precyzyjnych kształtów, dzięki czemu metoda ta jest niezwykle funkcjonalna. W tym artykule omówimy proces toczenia i przedstawimy jego rodzaje. 

 

Czym jest toczenie?

Toczenie polega na obróbce wiórowej, której poddawane są bryły. Te obracając się wystawiane są na działanie nieruchomych noży tokarskich, które nadają im odpowiedni kształt. Do tego procesu wykorzystywane są specjalne maszyny zwane tokarkami, wśród których wyróżnić można między innymi te kłowe lub tarczowe. Ruchy przedmiotów podczas toczenia podzielić można na podstawowe (główny i posuwowy) oraz pomocnicze. Podczas gdy pierwsze odpowiedzialne są za bezpośrednie kształtowanie przedmiotów, drugie mają na celu zadbanie o prawidłowe położenie narzędzia względem obrabianej bryły.

Przebieg procesu toczenia

Detal poddawany procesowi może przybierać kulisty, walcowy lub stożkowy kształt, w zależności od potrzeb. Warto zaznaczyć, że aktualny rozwój technologiczny sprawił, że cały proces sterowany jest przez komputer, co przekłada się bezpośrednio na jakość, szybkość i precyzję całego procesu. Ten z kolei może być wielokrotnie odwzorowywany przy jednoczesnej ciągłej kontroli, co zapewnia możliwość korygowania nieprecyzyjnych parametrów w czasie rzeczywistym. 

 

Rodzaje toczenia

Toczenie podzielić możemy pod względem kierunku, w którym posuwa się nóż tokarski po przedmiocie na wzdłużne, poprzeczne lub kopiowe. W pierwszym przypadku nóż porusza się równolegle względem osi obrotu przedmiotu, w drugim prostopadle, a toczenie kopiowe obejmuje ruch zgodny ze wzornikiem, który steruje procesem. 


Warto również wspomnieć o parametrach istotnych dla efektu toczenia, takich jak prędkość skrawania czy jego głębokość, a także posuw wyrażany przez przesunięcie noża w trakcie jednego obrotu toczonego przedmiotu. Nie mniej istotna jest także siła skrawania, czyli nacisk ostrza tokarki.